Općina Brinje: Rezultati izbora za MO

Izvor: Glasgacke.hr  

Na temelju članka 42. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brinje  (“Županijski glasnik Ličko-senjske županije”, broj 27/16), Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Općine Brinje utvrđuje i objavljuje:REZULTATE  IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA  NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE provedenih dana 29. siječnja 2017. godine

MJESNI ODBOR  1. JEZERANE

Broj članova vijeća:                            3

Ukupno upisanih birača MO:             273

Ukupno glasova:                                58

Broj važećih glasačkih listića:           58

Broj nevažećih glasačkih listića:       0

 

Nastavak na sljedecoj stranici>>


Kandidacijska lista:                                                                         glasova                    mjesta

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                  34                                 2              

            1. Mladen Milohnoja

            2. Mile Mesić    

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                               24                                 1

            1. Danijela Vranić

               

MJESNI ODBOR  2. LETINAC

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             124

Ukupno glasova:                                51

Broj važećih glasačkih listića:            51

Broj nevažećih glasačkih listića:        0

 

Kandidacijska lista:                                                                        glasova                  mjesta

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                 36                                2

                1. Stipe Koričić

                 2. Jure Kušanić

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                               15                             1

                1. Pavica Sertić

 

MJESNI ODBOR  3. LIPICE

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             147

Ukupno glasova:                                17

Broj važećih glasačkih listića:            16

Broj nevažećih glasačkih listića:        1

 

Kandidacijska lista:                                                                   glasova                  mjesta

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ            16                                3

  1. Marko Murat

  2. Antonijo Bilen

  3. Marko Brbot

 

MJESNI ODBOR  4. KRIŽ KAMENICA

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             193

Ukupno glasova:                                20

Broj važećih glasačkih listića:            20

Broj nevažećih glasačkih listića:        0

 

Kandidacijska lista:                                                                       glasova                mjesta

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                20                          3               

           1. Tomislav Toljan

            2. Marko Toljan

            3. Marica Borić

 

MJESNI ODBOR  5. KRIŽPOLJE

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             452

Ukupno glasova:                                21

Broj važećih glasačkih listića:            21

Broj nevažećih glasačkih listića:        0

 

Kandidacijska lista:                                                                       glasova                    mjesta

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                21                             3

            1. Igor Mesić

            2. Petar Perlić

            3. Milan Pavlović

 

MJESNI ODBOR  6. STAJNICA

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             191

Ukupno glasova:                                13

Broj važećih glasačkih listića:            13

Broj nevažećih glasačkih listića:        0

 

Kandidacijska lista:                                                                         glasova                    mjesta

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                  13                                 3            

            1. Zdravko Perković

            2. Zoran Pavlović

            3. Zdenko Rajković

 

MJESNI ODBOR  7. VODOTEČ

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             62

Ukupno glasova:                                7

Broj važećih glasačkih listića:            7

Broj nevažećih glasačkih listića:        0

 

Kandidacijska lista:                                                              glasova                mjesta

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                    7                              3

           1.  Luka Gostović

            2.  Milan Vraneš

            3.  Marko Božanić

 

MJESNI ODBOR  8. PROKIKE

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             110     

Ukupno glasova:                                23

Broj važećih glasačkih listića:            23

Broj nevažećih glasačkih listića:        0

 

Kandidacijska lista:                                                              glasova                    mjesta

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                    23                                3

            1.  Mirjana Smiljanić

            2.  Gojko Rajačić

            3.  Željko Đurić

 

MJESNI ODBOR  9. ŽUTA LOKVA

Broj članova vijeća:                           3

Ukupno upisanih birača MO:             17

Ukupno glasova:                                0

Broj važećih glasačkih listića:            0

Broj nevažećih glasačkih listića:        0

 

Kandidacijska lista:                                                                      glasova                   mjesta

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ               0                                   0

 

 

KLASA: 013-01/16-01/05

URBROJ: 2125/04-17-49

U Brinju, 29. siječnja 2017. godine

 

PREDSJEDNICA:

Kristina Kolak  mag. iur. v.r.