U pripremi je novi broj časopisa Vila Velebita

Poštovani članovi uredništva, novinari i suradnici časopisa Vila Velebita!

U PRIPREMI JE NOVI BROJ

MOLIMO DA TEME ŠALJETE NA ADRESU UREDNIŠTVA (urednistvo@vila-velebita.hr)


PRAVILA PRIPREME TEMA

da bi se ubrzao proces pripreme za tisak te izbjegle greške u samom tekstu koji predajete na pripremu, važno je pridržavati se slijedećih pravila:

1. TEKST
Piše se u MS Wordu 2002, 2003, 2007, 2010 ili 2013 sa ekstenzijom .doc ili .docx.
Naziv datoteke neka bude skraćeni dio naslova.
Obavezno staviti naslov iznad teksta točno onako kako će biti u časopisu, preporuča se i par rečenica podnaslova. (izdvojeni rezime teksta).
U sami tekst NE ubacivati fotografije.
Veličina fonta nije bitna.
Za vrstu fonta koristite "Arial" ili "Times New Roman"
Poravnanje odlomka nije bitno.
"Enter" u tekstu koristite samo kada prelazite u novi odlomak. Sve ostalo pišite kontinuirano.

NIKADA ne stavljajte više od jedne razmaknice, koliko god da vam se čini nedovoljan razmak između riječi. To je greška prikaza vašeg monitora!
NE "gurajte" naslov na sredinu koristeći razmaknicu, ostavite ga na lijevoj strani ili koristite "center" poravnanje. Za upis stavki koje moraju biti okomito poravnate koristite "TAB" funciju.
Držite se dogovora o količini teksta koji odgovara dodijeljenom broju stranica u časopisu, uzevši u obzir prostor za fotografije.
Na kraju teksta obavezno upišite puno ime i prezime autora, čije će ime stajati uz tekst u časopisu "Za Vilu piše: ....."
Word datoteku na E-mail pošaljite ISKLJUČIVO KAO PRILOG (ATTACHMENT).


2. FOTOGRAFIJE
Fotografiju pošaljite u rezoluciji točno onako kako ste snimili s fotoaparatom ili ako obrađujete u Photoshopu, spremite u 300 dpi.
Isto tako spremite datoteku u 300 dpi, ako ste nešto skenirali.
U naziv datoteke upišite broj fotografije.

Foto datoteke spremite u formatu JPG.
Na E-mail ih pošaljite ISKLJUČIVO KAO PRILOG. Ako ih ima više, komprimirajte u ZIP ili RAR.


Materijale pošaljite na E-mail uredništva o čemu će te biti obaviješteni o uspješnoj predaji na svoj E-mail putem "Auto respondera".

Ako vam materijal prelazi 9 Mb i ne možete ga poslati E-mailom, obavezno sve zapakirajte u ZIP datoteku i pošaljite preko ISKON-JUMBO MAIL servisa (max 700 Mb) ili ISKON-JUMBO BOX (3Gb)

Ako se nalazite izvan hrvatske, za slanje materijala koristite FILEMAIL servis.

Uredništvo Vila Velebita, http://www.vila-velebita.hr/