Domobranski general Matija Murkovic

Domobranski general Matija Murkovic roden u Stajnici 14. studenog 1882. najznacajnija je vojna osoba iz Stajnice u Drugom svjetskom ratu. Gimnaziju je zavrsio u Senju a vojnu akademiju Ludoviceum u Budimpesti 1901. godine. Bio je djelatni casnik austrougarske vojske. U vremenu 1905.-1907. profesor je na Kadetskoj skoli u Pecuhu. U prvom svjetskom ratu istakao se kao zapovjednik bojne 25. domobranske pukovnije na srpskom frontu, gdje je bio tesko ranjen. Posebno se istakao na Drinskoj fronti u borbama kod Valjeva. Zbog zasluga odlikovan je visokim vojnim odlicjima. Unatoc ranjavanju dospio je 1915. na rusko bojiste, gdje boravi dvije godine. U prosincu 1918. godine, nakon uspostave vlasti drzave SHS I sustava obrane, sudjeluje u sastavu 1. Narodne karlovacke pjesacke pukovnije u oslobadanju Medimurja od Madara. U Kraljevini SHS promaknut je 1920. u cin bojnika. da bi bio umirovljen 1921. jer nije htio nositi “kokardu”.

Nakon umirovljenja posvetio se privatnom biznisu, vodeci pilanu na Lickoj Jasenici. Osnivanjem NDH kao i vecina austrougarskih casnika ulazi u oruzane snage NDH i promaknut je u cin pukovnika. Bio je zamjenik zapovjednika Domobranske vojne akademije u Zagrebu (lipanj1941.). U prvoj klasi te akademije nalazio se i njegov sin Borna, koji je 1942. godine poginuo na ruskom frontu. Nakon rada na akademiji preuzima zapovjednistvo 5. pjesacke divizije (1941.) Poslije ovih dusnosti imenovan je zapovjednikom 2. pjesacke pukovnije, a do umirovljenja 11.lipnja 1943. obnasa duznosti zapovjednika Bosanskog divizijskog podrucja, Domobranske pripreme (1942.) i 1. pjesacke divizije (1942/43.). Promaknut je u cin generala u lipnju 1943. Bio je poznat macevalac, osvojivsi u sablji prvo mjesto na drzavnom prvenstvu kraljevine SHS 1922. Poslije je vodio i trenirao u Prvom hrvatskom macevalackom klubu (Tko je tko u NDH, Udruga “Hrvatski domobran i Krpan)

 Iz knjige Nikole Tominca

Stajnica i Okolica