HTV o bitkama kod Malborghetta i Predila

Hrvatska televizija objavila je u TV kalendaru od 16. svibnja 2009. godine prilog o bitkama kod Marborghetta i Predila. Emisiju je pripremio prof Vladimir Brnardić.