Goran Jurković: "Kad je teško bilo..."

U danima tim smo,

U mislima

Svojim,

Kad je teško bilo,

Šahovnicu

Viti,

Kad ustali Vi ste,

Vitezovi

Moji,

Niste još ni znali,

Da l’ će sutra

Biti,

Utkali ste sebe,

U najljepše

Sutra,

Na križanju ovom,

Gdje stojimo

Sada,

Ta je žrtva dala,

Slobodna nam

Jutra,

Dok naš barjak vije,

Kao vječna

Nada…

 (Goran Jurković)

Posvećeno policijskim službenicima Policijske ispostave Brinje Vinku Krznariću, Dragi Toljanu, Milanu Vraniću i Zdravku Vukoviću, koji su ubijeni iz zasjede na Žutoj Lokvi, 24. kolovoza 1991. godine.-