Enver Ljubović - Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja I Vinodola

Grbovi plemićkih obitelji s opisom, podrijetlo, povijest, seobe i
rasprostranjenost različitih rodova (prezimena)

Autor u knjizi-monografiji opisuje i donosi grbove plemićkih obitelji Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola te opisuje podrijetlo različitih rodova, seobe, rasprostranjenost i najvažnije osobe a iz pojedinih obitelji. Plemstvo kao privilegirani stalež pripada prošlosti, ali je bilo važan društveni i politički čimbenik kroz dugo razdoblje naše povijesti.

NAKLADNIK: Senjsko književno ognjište, 2007., str. 432.
SUNAKLADNIK: vlastita naklada
FORMAT: A4
TVRDI UVEZ, color

Osim heraldičkog pristupa i opisa grbova po međunarodnim heraldičkim pravilima autor donosi i kratku povijest spomenutih krajeva kroz različita povijesna razdoblja te sve ilustrira različitim fotografijama i zemljovidima.

Posebnu pažnju autor je posvetio Bunjevcima kao dijelu hrvatskog naroda koji danas žive u spomenutim krajevima, a ovo stanovništvo se početkom 17. st. u ove krajeve doselilo iz Bosne i Hercegovine, te kasnije raselilo i u Vojvodinu, a danas Bunjevci živi u svojim krajevima Hrvatske.

Ukupno je obrađeno oko 250 obitelji s oko 350 obiteljskih grbova u boji i drugih fotografija, a sve je dokumentirano na temelju dugogodišnjeg povijesnog istraživanja u mnogobrojnim arhivima, muzejima i knjižnicama Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te relevantne i dostupne stručne heraldičke literature.

Knjiga je prava obiteljska retrospektiva prezimena ovih krajeva koje su se naselile u različita povijesna razdoblja. Svi navedeni grbovi preuzeti su iz različitih tiskanih i dosada objavljenih grbovnika: Ivana Bojničića, Heyera von Rosenfelda, Korjenić-Nerorićeva grbovnika iz 1595., Fojničkog grbovnika, grbovnika Riccarda Gigantea, Viktora Dujšina te iz heraldičkih djela Bartola Zmajića, Emilija Laszowskog i djela Ivana Waikharda Valvasora» Die Ehre Herzogthums krain» i Vitezovićeve «Stematographie» iz 1702. godine. Nekoliko grbova je preuzeto iz Bakarskog zbornika te iz kataloga «Grbovi u Bakru», autora Goroslava Oštrića i kataloga «Monumenta heraldika», istoga autora. Također je autor koristio i grbovne povelje koje se danas nalaze u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Arhivu HAZU i Hrvatskom povijesnom muzeju te u privatnim zbirkama mnogobrojnih potomaka plemićkih obitelji.

Kao i u drugim dijelovima Hrvatske tako je u spomenutim krajevima plemstvo proizašlo iz narodnog plemstva i onog feudalnog koje se počelo stvarati nakon 1102. godine kada je Kraljevina Hrvatska stupila u ugovorni savez s Kraljevinom Ugarskom. Nakon 1102. godine plemići su postajali kraljevskim imenovanjima, a ne prema rodoslovnom naslijeđu. U 15. st. kao i u drugim kontinentalnim dijelovima Hrvatske javlja se armalno plemstvo koje umjesto plemićkog dobra dobiva od vladara plemićki list ili grbovnicu.

Ova knjiga će skrenuti pozornost na heraldiku i rodoslovlje koji su dugo godina u nas bili prešućivani, a u zadnje vrijeme i u nas se pokazuje zanimanje, iako je heraldička literatura veoma oskudna. Ovaj segment naše zavičajne povijesti je neistražen pa će, dakako, ova knjiga obogatiti spoznaje o našim obiteljima i njihovoj povijesti kroz različita povijesna razdoblja. Heraldičko spomeničko blago pruža nam dragocjene podatke za proučavanje vremena i prilika u kojima su grbovi nastali. Spomenički aspekt grbova i različiti ratnički likovi u njima upućuju nas na socijalni i politički identitet i svakodnevnu borbu ovih prostora za obranu toga identiteta koji je često u različitim povijesni razdobljima bio ugrožen. Iskreno vjerujemo dqa će knjigu s radošću prihvatiti svi oni čija se prezimena nalaze u knjizi te oni naši čitatelji koji istražuju obiteljske korijene i traže biljege svoga vlastitog identiteta, tj. istosti sa samim sobom i svojim pretcima.

U nas je malo knjiga ovakvog sadržaja i knjiga će zasigurno naći put do čitatelja jer danas ljudi slobodno traže korijene svoga identiteta te istražuje rodoslovlje i povijest svoje obitelji, a dakako grbovi i rodoslovlja su biljezi toga našega identiteta.

Kontakt s autorom:
telefon: 053 882 189, e-mail: enver.ljubovic@gs.t-com.hr

POPIS OBITELJI ČIJI SE GRBOVI S OPISOM I POVIJESNIM PODACIMA NALAZE U KNJIZI:

PLEMIĆKE OBITELJI GACKE, LIKE I KRBAVE

 

Banić
Bašić
Bastašić
Blažević
Bobinac
Bogdanić
Brajković
Budisavljević
Butković
Cvitković
Čačković
Čanić
Degoricija
Draženović
Došen
Drakulić
Drašković
Filipović
Franić
Glavinić
Grubišić
Gusić
Heraković
Holjevac
Jakšić
Janković
Jelačić - Jelač
Jurić
Jurković
Knežević
Kolaković - Kolak
Kovačić
Kramarić
Križanić
Križić Kružićević
Krznarić
Lalić
Lovinčić
Majer
Marković
Modrić
Mesić
Mudrovčić
Nikšić
Orešković
Orlovčić
Vučetić
Perušić
Portner
Račić
Radaković
Vučić
Rajković
Rastić
Rukavina
Selišević
Rajković
Rastić
Sekulić-Sekula
Sertić
Simić
Smolčić
Stipanović
Šutević
Tadiolović
Tomljenović
Tonković
Ugrin
Vignjevie
Vilić
Vlašić
Vrkljan
Vukelić
Vučetić
Vuković
Zdunić
Živković
 

 

SENJSKE I VINODOLSKE PLEMIĆKE OBITELJI:


Baljardić
Batalović
Blažiolović-Blažić
Cardinalibus
Carina-Karina-De Carin-De Karin
Della Rovere-Rovere Della
Celović
Čidinović
Čubranić-Subranić
Daničić
Demelli-Demelić
Desantić-
De Santi
Domazetović
Homolić
Hreljanović
Gržanić-Geržanić
Kuhačević
Kukuljević-Bassan Sacchi
Lašinović
Lenković
Suminić
Suzan-Suzanić-Sussani
Vranitzani-Vranicani
Vukotić
Parižević
Gojčić-Mogroević-Mogorić
Kararadić
Miovčić
Skradinjanin
Radibratović
Suminić
Ižota Frankopanska
Radojević
Margetić-Margitić
Rožanić
Krajač
Palman
Olivieri
Milanez
Ježić
Bobuš
Vlašić
Bosnić
Edling
Lang-Long
Ponte
Perović
Posedarski
Vukelić
Tomljanović-Tomljenović
Jurišić
Škrgatić
Mudrovčić
Mažuranić
Mrzljak
Rukavina
Modrić
Kružić
Orlovčić-Orlović
Kružićević
Radić
Majer-Mayer
Mudrovčić
Vučetić
Stipanović
Vuković
Jurković
Vignjević-
Bastašić
Sertić
Konjiković
Rupčić-Rubčić
Vukasović
Vuković
Kolaković
Heraković
Filipović-Pilipović
Devčić
Čolić
Bačić
Posedarski
Smoljan-Smoljanović-Smiljanić
Novaković-Vlatković
Radaković
Simić
Geržanić-Gržanić
Živković
Vučić-Račić
Ritter -Vitezović
Stipanović
Jurjević-Jurčić-Juričić
Portner-Potnar
Raffaelis-Raffaeli-Rafaelić
Ježić
Kabalin-Caballini
Jurić

 

PODACI O AUTORU

ENVER LJUBOVIĆ, povjesničar i klasični filolog, rođen je 2. siječnja 1950. godine u Obrama -Kakanj, Bosna i Hercegovina.

Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom mjestu. U Zadru je završio Filozofski fakultet, grupu povijest i latinski jezik s pregledom rimske književnosti.

Oko 30 godine radi kao gimnazijski profesor latinskog jezika i povijesti. Stalno je zaposlen u Srednjoj školi dr. Antuna Barca u Crikvenici, a kao vanjski suradnik predaje latinski jezik u Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju.

Već dugi niz godina bavi se epigrafikom, toponomastikom,onomastikom i heraldikom. Jedan je od rijetkih povjesničara u nas koji se bavi heraldikom i rodoslovljem obitelji, pa je iz toga znanstvenog područja povijesnih znanosti do sada objavio pet knjiga i više stručnih članaka u razliičitim časopisima u nas i u Bosni i Hercegovini i Italiji.

Suradnik je više stručnih časopisa i instituta u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Član je Hrvatskog društva klasičnih filologa.

Dobitnik je Povelje Grada Senja za doprinos u prosvjeti, kulturi i znanosti.

Stalni je suradnik Leksikografskog zavoda » Miroslav Krleža», gdje surađuje u Hrvatskom biografskom leksikonu u kojemu piše članke o hrvatskim plemićkim obiteljima.

Predsjednik je Senjskog književnog ognjišta, udruge koja promiče hrvatski jezik i kulturu i afirmira književno stvaralašvo u Senju,a i šire.

Stalno je nastanjen u Senju, gdje živi s obitelji.

Tijekom 1998. godine imao je tri samostalne izložbe plemićkih grbova Senja, Gacke i Like, u Senju, Otočcu i Ogulinu.

Na znanstvenom skupu 2002. godine posvećenom 350. obljetnici rođenja povjesnika, književnika i bakroresca, Senjanina Pavla Rittera Vitezovića u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu održao je predavanje na temu: Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića.

Jedan je od autora i Monografije Lukovo kroz povijest u izdanju Gradskog muzeja u Senj, 2002. godine.

Do sada je objavio slijedeće knjige i monografije:
1. Grbovi i natpisi na kamenim spomenicima grada Senja, Senjsko književno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 1997.
2. Gradski i plemićki grbovi Senja, vlastita naklada, Senj, 1998.
3. Svjedočanstva o rimskoj Seniji, Senjsko književno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 2001.
4. Grbovi plemstva Gacke i Like, IK » Adamić» Rijeka, Rijeka, 2001.
5. Grbovi plemstva Like, Gacke i Krbave, Megrad d. o. o., Zagreb, 2003.
6. Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola, Senjsko književno ognjiše i vlastita naklada, Senj, 2007.

Surađuje i piše u nekoliko časopisa, a do sada je objavio slijedeće znanstvene i stručne članke u navedenim časopisima:

1. Dva antička natpisa iz Senja, Časopis “Usponi”, Senjsko književno ognjište, Senj 1996.., str. 189.-194.
2. Antiche epigrafi di Segna, Atti, Centro di Ricerche Storiche, Rovigno 1996. p.349.-357.
3. Senjska kapetanija od 1570.-1746., Časopis “Usponi”, Senjsko književno ognjište, Senj 1997., str. 189.-195.
4. Nekoliko plemićkih grbova iz Gacke, Časopis “ Grad Otočac 4 ” Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, 1998., str.. 112. 123.
5. Popisi vojnih posada tvrđavnih naselja Otočac, Brlog i Prozor, Časopis “Grad Otočac 5”, Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, 1999., str. 65.-75.
6. Plemićka obitelj Daničić iz Senja, Ćasopis “Usponi”, Senjsko književno ognjište, Senj 1998., str. 195.-198.
7. Iscrizioni Romane di Segna e dintorni, Atti XXVIII./1998., Centro di Ricerche Storiche-Rovigno, p. 369.- 427.
8. Plemstvo grada Senja, Časopis “Usponi”., Senjsko književno ognjište, Senj 1999.,str. 126.-134.
9. Nekoliko dokumenata o trgovačkim i pomorskim vezama Senja i Fana, Senjski zbornik 28(2001), str. 51.-64.
10. Uskočko plemićka obitelj Hreljanović, Senjsko književno ognjište-Časopis “Usponi”, Senj 2002., str. 243.-271.
11. Plemićka obitelj Degoricija, Časopis Otočac 7. Otočac 2002., str. 132.-141.
12. Senjske plemićke obitelji Rupčić-Rubčić i Vukasović, Senjsko književno ognjište, časopis Usponi, Senj, 2002., str. 145. 162.
13. Senjski plemići i uskoci Hreljanovići i njihovi grbovi, Senjski zbornik, 30., Senj 2003., str. 149.-176.
14. Heraldičko znakovlje grba Gospičko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovića i grba Gospićko-senjske bskupije, Prošlost obvezuje-povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije (Zbornik biskupa Mile Bogovića ), Teologija u Rijeci i Riječki teološki časopis, Rijeka 2004., str, 79.-86.
15. Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića (referat u prigodi obilježavanja 350. godišnjice rođenja P. R. Vitezovića-znanstveni skup u HAZU), Postignuća i trenuci broj 9. -Godišnjak Srednje škole dr. Antuna Barca u Crikvenici, Crikvenica, 2004.
16. Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića, Senjsko književno ognjište, Časopis «Usponi», 19., Senj, 2004., str. 166.-171.
17. Ličko časnička obitelj Mesić, Ličko-senjski kalendar 2005., Tempera, Gospić, 2005. , str. 164.-178.
18. Gli stemmi delle famiglie nobili italiane di Buccari, Časopis Atti, Centro di ricerche storiche-Rovigno, Rovigno-Trieste, 2004., p. 585.-606.
19. Bunjevačka plemićka i časnička obitelj Rukavina, Senjski zbornik 31., Senjsko muzejsko drušzvo i Gradski muzej Senj, Senj, 2004., str. 39.-58.
20. Senjska uskočka I plemićka obitelj Rubčić-Rupčić, Senjski zbornik, 32 (2005), str. 65.-76.
21. Brinjska i senjsks plemenita obitelj Vučetić-Vuchetich, Senjski zbornik, 32 (2005.), str. 77.-94.
22. Gli stemmi dei vescovi di Segna e di Segna-Modruš Cardinalibus, Caballini e Piccardi, Centro di ricerche Storiche Rovigno, Atti, vol. XXXV, 2005., p. 487.-498.
23. Nekoliko plemićkih obitelji Vinodola i njihovi grbovi, Vinodolski zbornik, 11, 2006., Ustanova u kulturi “ Dr. Ivan Kostrenčić” Crikvenica, str.158.-176.
24. Senjske plemićke i uskočke obitelji Posedarski I Perović, Časopis Usponi broj 21., Senjsko književno ognjište, Senj, 2006., str.179.-180.
25. Poznate novljanske obitelji Ježić i Kabalin, Časopis Postignuća i trenuci broj 10., Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica, 205., str.149.-151.
26. Vinodolske obitelji Lončarić i Tonković, Časopis Postignuća i trenuci broj 11., Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica, 2006., str. 94.-95.
27. Grb Bunjevaca Krmpoćana, Časopis Usponi broj 20., Senjsko književno ognjište, Senj, 2005., str., 194.-196.