Povijest i kulturno stvaralaštvo

Željko Holjevac „ Ogulinska pukovnija (1746.-1873.)“

O hrvatskim pukovnijama za vrijeme Habsburškog carstva napisano je više knjiga, ali niti jedna nije ni približno tako temeljito istražena i dobro napisana kao „Ogulinska pukovnija(1746.-1873.)“. Napominjemo da je ova pukovnija „pokrivala“ i brinjski kraj. Jednoj relativno slabo poznatoj postrojbi posvećen je vrstan rad koji predstavlja snažan poticaj svakomu tko se bavi izučavanjem hrvatske vojne povijesti. Srećom, svi su se dijelovi slagalice uspješno posložili. Postojeće vojne povjesnice i pukovnijski arhiv obrađeni su u optimalnoj mjeri da se prikaže vojna povijest našega kraja u jednom vrlo delikatnom vremenu modernizacije tadašnje Hrvatske ali i Europe u cjelini. Vrijeme je vrlo složeno i opterećeno brojnim epizodama europske povijesti koja još i danas utječe na naš politički trenutak. Autor u ovoj knjizi prati put pukovnije kroz sve razine njezinih ratnih pohoda i pakla kroz koje je prošla.

U knjizi su korištene mnoge izvrsne ilustracije i karte. Brojni opisi događaja nisu popraćeni samo korisnim ilustracijama već i vrlo podrobnim kartama. Kako bilo, nije potreban doktorat iz povijesti da se shvati ovo vrlo tragično vrijeme naše povijesti u kojima su sudjelovali naši preci, a to je ujedno i spomen na njihovu veliku žrtvu. Često su sudjelovali u vojnim aktivnostima koje su unaprijed bile osuđene na propast, ali su svoj vojnički poziv dostojno branili, često uz velika herojstva i zastrašujuće gubitke.

Bez imalo pretjerivanja ovo je odista izvrsna knjiga. Svi događaji imaju vrlo podroban opis i služe kao vrijedan dodatak znanstvenom radu. Zacijelo nema mnogo istraživača 18. i 19. stoljeća koji su upoznati s činjenicom da je do danas sačuvano toliko mnoštvo dokumenata o ovom vremenu, ali su vrlo malo stručno obrađeni i predstavljeni široj javnosti. Malo je vojnih postrojbi iz ovoga vremena koje se mogu pohvaliti ovako kvalitetno napisanom poviješću, koja je potkrijepljena brojnim činjenicama, a ujedno drži pozornost čitatelja od korice dokorice. Ovo dragocjeno zrno znanja, marljivo istraženo i nadasve profesionalno oblikovano, opravdava sve ono vrijeme izgubljeno u razvrstavanju gomile neurednog, slabo istraženog i loše napisanog gradiva.

Ova se knjiga može nabaviti u knjižari Matice hrvatske u Zagrebu, Matičina ulica po cijeni od 180,00 kuna. Toplo je preporučujemo.

Nikola Tominac - "79. PUKOVNIJA ZAJEDNIČKE VOJSKE U PRVOME SVJETSKOM RATU"

 Zbog velikog interesa Ličana, vojnih povjesničara i ljubitelja vojne povijestiu cijelosti donosimo prilog N. Tominca iz zbornika Matice hrvatske "1918 u hrvatskoj povijesti". Knjiga se može nabaviti u Matici hrvatskoj. Prilog daje pregled vojnih aktivnosti 79. K.u.K. pukovnije tijekom Prvoga svjetskog rata, tj. vojnih operacija i značajnijih događaja u njenoj zoni djelovanja. Ratni put pukovnije proteže se od druge polovine 1914. i obuhvaća borbe na Balkanskom bojištu, među njima vrlo teške i krvave borbe u Cerskoj i Kolubarskoj bitci i bitci na Drini. Početkom 1915. 79. K.u.K.

Izišao zbornik Matice hrvatske "1918. u hrvatskoj povijesti"

U zborniku radova sa znanstvenoga skupa 1918. u hrvatskoj povijesti, održanog 2008. u Matici hrvatskoj pod pokroviteljstvom Sabora Republike Hrvatske, objavljeni su radovi dvadeset i troje povjesničara (Ljubomir Antić, Petar Strčić, Livia Kardum, Mira Kolar, Željko Bartulović, Darko Dukovski, Vladimir Kalšan, Franko Mirošević, Zdravka Jelaska Marijan, Tado Oršolić, Ante Bralić, Tonko Barčot, Nikola Tominac, Ivan Bulić, Tomislav Zorko, Branka Boban, Ivan Mirnik, Željko Holjevac, Ljiljana Dobrovšak, Branko Dubravica, Danijel Vojak, Alojz Jembrih, Ivica Zvonar).O samoj knjizi više na http://www.matica.hr/www/wwwizd2.nsf/AllWebDocs/zbornici1918.

Napominjemo da je prilog Nikole Tominca nastao uz financijsku pomoć ZK Stajnica koja je financirala vrlo skupa istraživanja prvenstveno u Beču.
Prilog daje pregled vojnih aktivnosti 79. K.u.K. pukovnije "Ban Josip Jelačić" tijekom Prvoga svjetskog rata, tj. vojnih operacija i značajnijih događaja u njenoj zoni djelovanja. Ratni put pukovnije proteže se od druge polovine 1914. i obuhvaća borbe na Balkanskom bojištu, među njima vrlo teške i krvave borbe u Cerskoj i Kolubarskoj bitci i bitci na Drini. Početkom 1915. 79. K.u.K. pukovnija odlazi na Karpate (Istočno bojište). Tijekom zime i ranog proljeća vode s Rusima teške borbe na Karpatima (Zimska i Uskršnja bitka za Karpate) da bi probojem kod Gorlica (svibanj 1915) krenuli prema Lavovu (Lemberg), gdje su stigli tijekom lipnja iste godine. U borbama do kraja godine stići će do krajnje točke svojega ratnog puta: do ruskog grada Lucka, gdje će tijekom lipnja i srpnja 1916. doživjeti izuzetno teške gubitke u poznatoj Brusilovljevoj ofenzivi.
U kolovozu iste godine počinje prebacivanje pukovnije (po dijelovima) na Jugozapadno bojište (rijeka Soča). Tu će sudjelovati u VIII. i narednim bitkama sve do odbacivanja Talijana na rijeku Piavu u jesen 1917. (XII. Sočanska bitka). Na sočanskoj bojišnici imaju značajne aktivnosti tijekom X. sočanske bitke kod Vodica i Svete Gore i XI. kod Kostanjevice na Krasu. Nakon XII. Sočanske bitke dolazi na Grappa front, izuzetno vojno aktivno i vrlo teško planinsko područje gdje će se zadržati sve do kraja rata.
Prilog je pisan na temelju dostupne arhivske građe u Zagrebu i Beču te vojno-stručne literature koja obrađuje pojedine ratne događaje, ustrojstvo vojnih cjelina u kojima je pukovnija djelovala, njihove ratne zadaće i operativne učinke.
Ovo je spomen na žrtvu naših predaka u Prvom svjetskom ratu.

Znameniti bunjevački i lički rod Rukavina

Vrlo zanimljiva, jedinstvena obiteljska i rodoslovna monografija, izašla ovih dana iz tiska, koja oslikava znamenitu bunjevačku i ličku obitelj Rukavina. Autor u knjizi opisuje podrijetlo i najstariji spomen, raseljavanje, naseljavanje obitelji u Liku i Podgorje, selo Trnovac, Bunjevce, Rukavine u podplješevičkim selima i Bihaću, Rukavine u SAD, Rukavine plemenitoga roda i njihove grbove, najistaknutije osobe iz ove obitelji i različita rodoslovlja raznih grana Rukavina od različitih autora. Knjiga je bogato ilustrirana raznim starim fotografijama, zemljovidima i crtanim rodoslovljima različitih odvjetaka ove znamenite bunjevačke i ličke obitelji, čija je jedna grana plemićka.

 

Jezerane

Selo Jezerane prvi se put spominje godine 1476., pod imenom Jezerin.
Crkva u Jezeranama sv. Jurja mučenika izgrađena je 1821. i obnovljena 1961. u istoimenoj župi koja je osnovana 1790. godine. Proslava zaštitnika župe Sv. Jurja slavi se u travnju kao i blagdan Imena Marijina na drugu nedjelju u rujnu.

 

Posveta Crkve hrvatskih mučenika 10. rujna 2011

Draga braćo svećenici i vjernici u domovini i inozemstvu!

Konačno je došao dan kada ćemo posvetiti Crkvu hrvatskih mučenika. Radovi su započeli 2003. godine, prigodom 510. obljetnice velike hrvatske tragedije koja je bila na Krbavskom polju 9. rujna 1493. Kamen temeljac postavljen je dvije godine kasnije.

S radošću smo tijekom proteklog vremena uočavali da današnji naraštaj Hrvata vjernika rado preuzima na sebe obvezu da i projektom Crkve hrvatskih mučenika izrazi svoju zahvalnost svim žrtvama iz naše prošlosti. Time je i novim naraštajima poslana poruka da je život za braću - sve do žrtve života - najbolji zalog budućnosti svakog naroda.

Hodočasnici će ove godine pred crkvom moći vidjeti kip koji predstavlja Ivana Pavla II. kako prelazi prag trećeg tisućljeća s uzdignutim križem u ruci, kao znakom koji nam svojim porukama o smislu i vrijednosti žrtve osvjetljuje put u bolju budućnost. Gradnja Crkve je i započeta u ozračju poziva istoga Pape svim narodima, na pragu novog tisućljeća i stoljeća, da ne prepuste zaboravu svoje mučenike.

S osjećajem radosti možemo sada javiti da će do dana posvete, 10. rujna, biti dovršeni svi radovi koji su potrebni da se Crkva može posvetiti. Nakon toga preostaje daljnje unutarnje uređenje kao i uređenje okoliša, napose uređenje trase križnog puta od Krbavskog polja, simbola naših stradanja, do Crkve hrvatskih mučenika.

Pozivnica

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje knjige

 

Franz Bach: Povijest Otočke pukovnije

(Otočaner Regiments-Geschichte, prijevod s njemačkoga iz 1854.)

 

koje će se održati u kongresnoj dvorani Hotela Park Exclusive,

u Otočcu, Ul. kralja Zvonimira 33

 

u četvrtak, 26. svibnja 2011. g.

s početkom u 19,00 sati.

 

 Knjigu će predstaviti:

dr. sc. Gordan Ravančić, viši stručni suradnik Hrvatskoga instituta za povijest, pomoćnik ravnatelja

dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik Hrvatskoga instituta za povijest

doc. dr. Željko Holjevac, profesor na Odsjeku za povijest FF u Zagrebu

Manuela Svoboda, lektor na Odsjeku za germanistiku FF u Rijeci

Milan Kranjčević, urednik, predsjednik Katedre Čakavskog sabora pokrajine Gacke

 

OBILJEŽAVANJE DVADESETE OBLJETNICE DJELOVANJA ZK „STAJNICA“

Poštovani,

Ove godine obilježavamo dvadesetu godišnjicu uspješnog rada našeg zavičajnog kluba,  udruge koja je osnovana 19. lipnja 1991. godine tijekom rata sa zadaćom pomoći starome kraju u tim najtežim trenucima. Trebalo je materijalno i ljudski pomoći malobrojnim postrojbama ZNG da se Lika obrani, te da ne dođe do presijecanja stare "Jozefinske ceste" od strane neprijatelja. Možemo biti ponosni na to što su naše oružane snage i naš narod te zadaće uspješno ostvarili. Preko Like tijekom čitavog  rata prolazio je sav promet i pomoć Južnoj Hrvatskoj.

U tih proteklih dvadeset godina klub je iznad očekivanja ispunio sve svoje težišne zadaće. Osim prikupljanja pomoći postrojbama ZNG i kasnije Hrvatske vojske, izvršene su sljedeće težišne zadaće:

1.     Izdavanje monografije „Stajnica i okolica“ kao prvog djela koje je obradilo bogatu povijest i kulturno stvaralaštvo podkapelskog kraja.

2.     Organizacije tri „Stajničke noći“

3.     Izgradnja nove kapelice Sv. Marije Magdalene i organizacija njezinog posvećenja 1993. godine.

4.     Aktivnosti na uređivanju Internet stranica kluba: www. stajnica.com koje su u vrlo kratkom vremenu postale jedne od najpopularnijih stranica s ličkom tematikom. Godišnje ih posjeti preko 20.000 posjetitelja iz cijelog svijeta.

5.     U suradnji s Mjesnim odborom i općinom izgrađena je ograda oko groblja u Stajnici, u cilju zaštite grobnih površina od uništenja. U nekoliko navrata organizirano je i čišćenje groblja tijekom vegetacije,

6.     Organizacija proslave Petrove 1997. i 1998. godine. Nakon punih nekoliko desetljeća sakupio se veliki broj Stajničana i prijatelja uz bogat kulturno-umjetnički program KUD-a Sinac,

7.     Suradnja sa drugim zavičajnim društvima na području Grada Zagreba: Brinje, "Vila Velebita", Sokolac, Sinac, Gacka dolina, Kuterevo, Kijevo i drugi),

8.     Uključivanje većeg broja naših članova u rad KUD-A "Sinac" kao doprinos očuvanju kulturno-umjetničkog blaga s našeg područja,

9.     Uz pomoć Općine Brinje provedeno je uređenje prostorija u zgradi bivše škole u Stajnici za potrebe Mjesnog odbora i Zavičajnog kluba.

10.   Nabavka i blagoslov novog zvona u Stajnici.

11.   Prvi puta smo obilježili 80-tu obljetnicu Stajničkih žrtava iz 1925. godine. Najveće učešće dale su obitelji Vuković-Ruzić i Perković-Gegić kao potomci žrtava. Sveta misa i ručak kod Ruzića održani su 19. ožujka 2005. godine.

12.   Suradnja sa „Ličkom revijom“ i „Glasom koncila“ oko prezentiranja Stajničkih žrtava i blagoslova i postave zvona na crkvu,

13.   Aktivnosti oko prikupljanja materijala za naredne knjige: novo izdanje „Stajnice i okolice“, o stajničkim rukotvorinama i tradicijskoj gradnji te sudjelovanju Ličana u Prvom svjetskom ratu koja je pri kraju. 

14.   Prijem kod Predsjednika Stipe Mesića radi upoznavanja s radom društva i uručivanja naše monografije.

15.   Pomoć u gradnji mrtvačnice, financiranje i promocija;

16.   Pružanje financijske pomoći za malonogometni turnir u Stajnici;

17.   Obilježavanje 200-te obljetnice bitaka kod Malborgetta i Predila u kojima su sudjelovali naši preci i učešće na mjestima bitaka, promocija i ostalo;

18.   Zamjena pokrova na crkvi u Stajnici;

19.   Nabavka slika „Križni put“ za našu crkvu;

20.   Uspostavljena je kvalitetna suradnja s Općinom Brinje i Mjesnim odborom Stajnica.

Upravna tijela kluba održala su tijekom ovih dvadeset godina oko 300 sjednica Upravnog odbora i petnaest godišnjih skupština kluba, uključujući i osnivačku. Iz ovoga je vidljivo da su pojedini članovi utrošili preko 1000 sati u rad kluba!

Kome zahvaliti za ovako uspješan rad? Prvenstveno entuzijastima koji su značajno  vrijeme bili uključeni u njegov rad, poglavito "ženskom" dijelu: Mariji Cota, Marici Bedross rođ. Perković, Biserki Murković, Veri Vuković-Ruzić, Ankici Graonić, Veri Vuković, Mariji Perković „Gegić“ i Ani Rukavina rođ. Šprajc,

Od "muškog" dijela treba svakako istaći prvog predsjednika i osnivača Tomu Šprajca "Miškaca" i članova koji su dosta dugo bili u upravnim tijelima: Ivana Sertića "Porkulicu", Tomicu Perkovića "Palamenta", Zlatka Dumenčića, pok. Ivana Vukovića "Ruzića", pok. Ivana Perkovića (Žuću), Zlatka Sertića "Aralicu", Miku Smolčića, Marinka Vlahinića, Nikolu Petrovića, Milu Šprajca, Marka Movrića, Tomu Murkovića "Brku", Ivicu Murkovića "Muru", Zdravka Perkovića "Antulića", Zdravka Perkovića "Gege" i Mirka Perkovića "Gege" i brojne duge članove.

Posebno ističem trud našeg najstarijeg člana gospodina Franje Rajkovića iz Sesveta koji je utrošio izuzetno vrijeme (i novac) na prikupljanju građe za našu monografiju, aktivnostima na prikupljanju zavičajne zbirke u Brinju, koja se otvara ove godine, i brojne druge njegove aktivnosti.

Ovi su članovi uspješno vodili klub kroz ovih dvadeset godina, bez obzira na sve poteškoće: prostorne, financijske, kadrovske i druge, uloživši ogroman entuzijazam, volju i vrijeme da sve to opstane i da se svake godine događaju nove aktivnosti. Veliko im hvala za uložen trud.

Bez financijske pomoći Općine Brinje ne bi bilo moguće provesti financijski „teške“ aktivnosti poput monografije i „Stajničke noći“. Zato hvala načelniku Ivici Mesiću i dogradonačelniku Josi Vukoviću na iskazanoj potpori.

Hvala Tomici Perkoviću „Štenti“ i Mati Tomincu na uređivanju i tehničkoj potpori naših internetskih stranica www.stajnica.com. Bez njih ne bi bilo moguće imati ovako kvalitetne stranice. Hvala i svim „forumašima“ – Štenti, Mari, Mikosu, Ivici, Striči, Gabrijeli, Juri, Ličanu, Kseniji, Lili, Mati, Stricu Mati, Lipice itd, koji su stavili svoje vrijedne priloge na naš WEB.

Bilo bi nepravedno ne spomenuti Grad Zagreb, gospodina gradonačelnika Milana Bandića i gospodina Petra Rajkovića i gospođu Antoanettu Gretić iz Mjesne samouprave Trešnjevka, koji su nam izuzetno pomogli u osiguranju prostora za rad upravnog odbora i sale za održavanje godišnjih skupština.

Bez KUD-a "Sinac" i Ivice Bogdanića naše godišnje skupštine bile bi bez obilja naše ličke muzike, koja nas je uvijek podsjećala na "stari kraj". Njihov udjel u radu kluba je za svaku pohvalu. Hvala im i očekujemo nadalje uspješnu suradnju. U novije vrijeme uspostavljena je suradnja i sa KUD-om Brinje, tako da možemo dostojno prezentirati naše kulturno bogatstvo.

Bez sponzora teško je danas zamisliti bilo kakav amaterski rad. Danas i njima dodjeljujemo priznanja za nesebično pomoć svih ovih godina. I njima jedno veliko hvala.

Vjerujemo da će naša udruga uspjeti opstati na ponos svih nas. Zato pomognimo u okviru svojih mogućnosti da se ova hvale vrijedna tradicija nastavi.

 Predsjednik

 

Nikola Tominac